Velkommen til nettsida for prosjektet Sogn for alle. Nettsida er under utvikling.

Sjå filmen om kva bli-faktorane betyr for dei som har flytta til Sogn

Sjå filmen her!

Nyhende

Sognaloop – jobbsjanse for innvandrarkvinner 01.03.23 by Karina Nerland - Vi tilbyr innvandrarkvinner i kommunane Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal norskopplæring og arbeidstrening. Kven er Sognaloop for? Innvandrarkvinner… Les meir
Mentorprogram 2022/23 05.10.22 by Jeanette Wølke Friis Walsvik - Vi tilbyr mentoropplæring til bedrifter i Sogn som ønskjer å utvikle inkluderingskompetanse. Tema er kulturforståing og kulturforskjellar, arbeids- og språktrening,… Les meir
Velkomen til ny nettside 07.06.22 by fits - Meir informasjon kjem! Les meir
Nyhendearkiv

Sogn for alle

Målet med prosjektet Sogn for alle er å sikre verdiskaping og meir vekst gjennom auka sysselsetjing og bulyst blant innvandrarar. Ei vellukka integrering vil kreve innsats og samhandling frå offentleg og privat næringsliv og frivillig sektor.

innhald

Om Sogn for alle-prosjektet

Vi ønskjer at fleire innvandrarar blir buande i regionen og gjennomfører det fire-årige prosjektet Sogn for alle.
    Kommunane i Sogn satsar heilskapleg på integrering av innvandrarar. Innvandrarar representerer ein viktig ressurs for sterke vekstbedrifter og gode lokalsamfunn. Gjennom prosjektet ønsker vi å bli betre på å nytte moglegheitene som innvandringa bringer med seg.
      Prosjektet er delfinansiert av Vestland fylkeskommune.